16 thoughts on “หนังสั้น รด.รู้รักสามัคคี (Official VAST) 2017

  1. เหมือนได้ยินคำว่า "แอ็คชั่น" ถถถถถ ชอบฮะะะ xD

  2. ปิดช่องถาวร จบป่ะครับกูกาก says:

    11:36 ผมได้ยินว่าแอ็คชั่น

Leave a Reply