తాగు నీరు లేని ఇబ్బంది ఏర్పాటు చేస్తా | Nara lokesh Tongue slip in Public Meet | Twinkle Media